2. Vạn dặm ngân hà – Truyện Thế Thanh Hiên

Tác phẩm: VẠN DẶM NGÂN  HÀ

Tác giả: TRUYỆN THẾ THANH HIÊN


Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, 1×1,  cổ trang, ấm áp văn, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn 2 chương THƯỢNG HẠ

Tình trạng bản edit: HOÀN

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Su

Beta: Cá Mèo & Su

Nguồn: Tấn Giang

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, làm theo sở thích cá nhân và phi thương mại. Post duy nhất tại wordpress ~*~ Suriel Aurora ~*~ ( https://jiyongphuong.wordpress.com )

—— Văn viết Thất Tịch.

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyện hận, Ngân Hán điều điều ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.

Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ.[1]

            —— Tần Quan[2]·《 Thước Kiều Tiên 》.

Nội dung nhãn: Thất Ngũ duyên trời định tình hữu độc chung võ hiệp.

Nhân vật chính: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ┃ Phối hợp diễn: Lâu Tiêm Vân, Lâm Vô Hận, Lam Ngọc Phượng, Cố Kiều ┃ Khác: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Thử Miêu, Chiêu Bạch.

………………………………..

[1] Dịch Nghĩa (Nguồn: Tâm vô hối)

Mây nhỏ khoe màu; Sao bay truyền hận; Sông Ngân vời vợi, người thầm vượt qua; Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau; Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian; Nhu tình như nước; Hẹn đẹp như mơ; Không nỡ nhìn lối về là cây cầu Ô thước; Tình này nếu như đã mãi lâu dài; Há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều.

Dịch Thơ ( Nguồn: Ỷ Sương Lâu)

Âm thầm quá bước Ngân hà; Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu; Gió vàng sương ngọc tìm nhau; Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng; Nhu tình mộng đẹp tương phùng; Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông Thước Kiều; Tình xưa nếu mãi còn yêu; Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau

[2] Tần Quan: (1049-1100), tự Thiếu Du, Thái Hư, hiệu Hoài hải cư sĩ, người Cao Bưu ( nay thuộc tỉnh Giang Tô ). Ông từng là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức. Tô Thức từng khen Thiếu Du có tài Khuất Nguyên, Tống Ngọc. Ông từng làm quan tới chức Quốc sử biên tu, sau bị cách chức.

MỤC LỤC

Thượng – Vạn dặm ngân hà

Hạ – Yên vũ Giang Nam

† HOÀN TOÀN VĂN †