Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 6


TRÙNG SINH CHI HÀO MÔN NH Đ

Khn Thành Hùng Miêu

Edit: Thiên Hoàng Quý N – Beta: …

§ 6 – Kem

Continue reading

Thông báo


Chương 52 bộ Hệ thống đang báo hỏng do mình không để ý kiểm tra nên bị lỗi update. Ngày trước có thêm vào (nhưng cài màu trắng cho mọi người Ctrl A), đợt ấy vẫn mơ màng vì phiên bản mới của WP, nên có chút lẫn lộn về auto save 😡 Nói chung là chưa kịp update xong đã tắt–>mất. =)))))))))))
Nay mị đã sửa lại, cũng không chơi màu trắng nữa. Nếu có ai chưa đọc full chương này thì có thể quay lại đọc. Tuy nhiên chương này là mị làm riêng, nên câu chữ có nhiều chỗ không trùng với cô Cá Mèo đã định sẵn. ;_; Mà mị thì nói thật ko đủ sức đọc lại từ đầu đến cuối để sửa lại. Nên mọi người đọc tạm đi.
PS: Ai thích bộ truyện này, có tài văn chương có thể nhận làm BETA bộ này, để thống nhất một lối văn cho cả bộ truyện. ♥
Xin lỗi mọi người nhé!