3. Thần Tài hệ liệt – Phiền Lạc

Tác phẩm: THẦN TÀI HỆ LIỆT

Tác giả: PHIỀN LẠC


Thể loại: Thần tiên, hiện đại, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốcHoàn 3 bộ, 1 bộ / 10 chương.

Tình trạng bản edit: 01 / 30c

EditThiên Hoàng Quý Nữ

Beta:

Nguồn: dddbbb

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, làm theo sở thích cá nhân và phi thương mại. Post duy nhất tại wordpress ~*~ Suriel Aurora ~*~ ( https://jiyongphuong.wordpress.com )

MỤC LỤC

Bộ 1: QÚA LỘ TÀI THẦN – Thần Tài qua đường

CP: Dịch Thiên Hành x Ban Long

GIỚI THIỆU 3 BỘ  + VĂN ÁN BỘ 1

1.1   ||    1.2 2.1    ||   2.2 3.1   ||   3.2 4.1   ||   4.2 5.1   ||   5.2
6.1   ||    6.2 7.1    ||   7.2 8.1   ||   8.2 9.1   ||   9.2 10.1  ||  10.2

– Hoàn Bộ 1 –


Bộ 2: TÀI TINH CAO CHIẾU – Thần Tài chiếu rọi trên cao

CP: Dịch Thiên Hành x Ban Long

1.1   ||    1.2 2.1    ||   2.2 3.1   ||   3.2 4.1   ||   4.2 5.1   ||   5.2
6.1   ||    6.2 7.1    ||   7.2 8.1   ||   8.2 9.1   ||   9.2 10.1  ||  10.2

– Hoàn Bộ 2 –


Bộ 3: TÀI THẦN THỈNH TIẾN MÔN – Thần Tài mời vào cửa

CP: Dịch Thiên Lăng x Tiểu Phất

1.1   ||    1.2 2.1    ||   2.2 3.1   ||   3.2 4.1   ||   4.2 5.1   ||   5.2
6.1   ||    6.2 7.1    ||   7.2 8.1   ||   8.2 9.1   ||   9.2 10.1  ||  10.2

– Hoàn Bộ 3 –