2. Chuyện xưa về ông chủ cùng nhà thiết kế – Bình Quả Thụ

CHUYỆN XƯA VỀ ÔNG CHỦ CÙNG NHÀ THIẾT KẾ

CP: Ngốc công x Hiền lành thụ

Tác giả: Cây táo (Bình Quả Thụ)

Dịch: Suriel

A + B + C

D + E + F