8. Sư huynh không cần a – Vị Tri

Tác phẩm: SƯ HUYNH KHÔNG CẦN A

Tác giả: VỊ TRI


Thể loại: Cổ trang, song tính nhân, Sư huynh công X Ca Ca song sinh; Đại, Nhị, Tam sư huynh X Đệ Đệ song sinh, cao H, HE.

Tình trạng bản gốcHoàn 5 chương

Tình trạng bản edit: 2/5 c

EditThiên Hoàng Quý Nữ

Beta

Nguồn: Happy Together

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, làm theo sở thích cá nhân và phi thương mại. Post duy nhất tại wordpress ~*~ Suriel Aurora ~*~ ( https://jiyongphuong.wordpress.com )

Thịt văn song tính hai CP, 3P

Sư huynh công X Ca Ca song sinh; Đại, Nhị, Tam sư huynh X Đệ Đệ song sinh

Thịt thịt thịt thịt thịt văn không nội dung, không logic, cưỡng hiếp biến thành cùng gian[1]

Hành văn đôi khi không lưu loát nhưng được cái thịt siêu nóng bỏng ướt át đến chảy nước luôn.

Sư huynh X Huyền Ẩn

Đại Sư Huynh X Nhị Sư Huynh X Tam Sư Huynh X Huyền Tĩnh

Song tính, song sinh tiểu hòa thượng bị cưỡng dâm đến cao trào.

—————

Huyền Tĩnh, Huyền Ẩn là một đôi huynh đệ song sinh trắng trắng mềm mềm, kỳ thật bọn họ xuất thân danh môn vọng tộc, thế nhưng vì là con riêng nên không được ghi vào gia phả, cũng bởi đặc thù thân thể nên từ nhỏ bị đuổi tới nhà thân thích xa nuôi lớn, bất hạnh tựa hồ vẫn luôn đi theo cả hai, không lâu sau nhà thân thích cũng suy tàn, không thể không phân họ đưa đến hai nhà chùa khác nhau.

Một người đưa đến Tĩnh Hiên tự ở Bắc Sơn, người còn lại thì bị đưa tới Nam Tung tự ở Nam Sơn.

Tĩnh Hiên tự và Nam Tung tự đều là chùa miếu dành cho nam tử xuất gia tập võ. Chủ trì Nam Tung tự chỉ có duy nhất một đệ tử, mà Tĩnh Hiên tự lại có đến ba đệ tử, đều là nam nhân hai mươi mấy tuổi khí huyết dương cương.

……………

[1] Cùng gian: hai bên tự nguyện.

MỤC LỤC

Huyền Ẩn

Dục thất gian dâm

Bị Tam sư huynh gian dâm + Đại bị đồng miên

Song tính phát tình kỳ

† HOÀN TOÀN VĂN †