10.[Chu x Tra] Mộng Bảy Năm-Mặc Hoan

Mộng Bảy Năm

Mặc Hoan

Biên tập: Suriel (Su)

Đồng nhân văn của Đạo Sỹ Hạ Sơn truyện/phim.

CP: Chu Tây Vũ x Tra Anh

Tag: #Ân oán giang hồ   #Nhân duyên gặp lại

Độ dài: 22 chương chính + 1 chương phiên ngoại.

Warning: Phần 1-Mộng Bảy Năm là BE (Vốn dĩ nguyên tác đã là BE rồi TT^TT). Tuy nhiên phần 2 và 3 sẽ là HE. :”>

-Làm trong lúc quá bấn bộ đôi Chu Tây Vũ với Ông chủ Tra =]]]]] Văn vẻ lúc hay lúc kém (tự bản thân tớ nghĩ vậy). Chắc là chờ làm xong hết rồi cho lên 1 lượt. 2 chương 1 lần….

MỤC LỤC

      Chương 1+2                         Chương 3+4

      Chương 5+6                         Chương 7+8

      Chương 9+10                          Chương 11+12

      Chương 13+14                        Chương 15+16

      Chương 17+18                        Chương 19+20

      Chương 21+22                        Chương 23-PN