Chúc Mừng Năm Mới 2018


Một năm mới nữa lại tới, xin được chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc:

Vui trong sức khỏe

Trẻ trong tâm hồn

Khôn trong lý tưởng và

Trưởng thành mọi lĩnh vực

PS: Đáng lẽ ra chúng tớ phải chuẩn bị chút quà cho mọi người mới đúng, nhưng thực tình là tớ đã nằm viện, và bây giờ vẫn cứ tĩnh dưỡng. Nên quà năm mới xin kiếu nhé :v :v